SIGMA AIR UTILITY -asiakkaat ostavat vain tarvitsemansa paineilman

Aina taloudellisesti tuotettua paineilmaa, josta maksetaan vain todellisen kulutuksen mukaan. Paineilma-aseman sijaan asiakas ostaa vain paineilman – Sigma Air Utility -käyttäjämalli tekee sen mahdolliseksi.

Sigma Air Utility
Sopimustoimituksessa paineilma-asema pysyy järjestelmätarjoajan omistuksessa. Asiakas maksaa vain tosiasiallisesti käyttämänsä paineilman.

Kaeserin Sigma Air Utilityn kaltaiset käyttäjämallit tarjoavat paineilmalaitteistojen perinteiseen käyttöön verrattuna monia etuja: Asiakas saa heti käyttöönsä taloudellisen ja energiaa säästävän paineilmajärjestelmän ilman alkuinvestointia. Kaeser huolehtii suunnittelusta, asennuksesta ja käytöstä asiakkaan vaatimusten ja ohjeiden mukaan. Käyttäjä saa tarvitsemansa paineilman sopimuksessa määriteltyyn kiinteään kuutiohintaan. Siitä hyvästä hän säästyy investoinnilta paineilma-asemaan, henkilökuntaa ja rahaa ei tarvitse sitoa huoltoon ja kunnossapitoon ja kiinteät kustannukset muuttuvat heti verotuksessa hyödynnettäviksi muuttuviksi käyttökustannuksiksi. Kaeser järjestelmätarjoajana huolehtii paineilmajärjestelmän energiatehokkaasta ja luotettavasta käynnistä ja on myös itse kiinnostunut pitämään aseman muuttuneiden olosuhteiden tasalla tai mukauttamaan sen aina uusimpaan tekniikkaan.

Myös huoltoon liittyy etuja. Kaeserin Sigma Air Utility -paineilma-asema on esimerkiksi Sigma Air Manager 4.0 -ohjausjärjestelmän kautta kytketty Kaeser Service Centeriin, mikä mahdollistaa jatkuvan valvonnan. Näin tehokkuus ja paineilman jatkuva saatavuus ja sen myötä tuotantovarmuus ovat aina taattuja.

Käyttäjät, jotka päättävät kompressoriaseman sijasta hankkia vain vaadittavan määrän tietyn laatuista paineilmaa, parantavat kustannustensa läpinäkyvyyttä: Monista eri kustannustekijöistä muodostuvan laskelman sijasta paineilmakuutiolle määritellään sopimuksessa pitkälle aikajaksolle kiinteä hinta, joka näin muodostaa luotettavan lähtökohdan kustannuksia laskettaessa. Koko sopimuksen voimassaoloajalle sovittu perushinta kattaa laitteisto- ja käyttökulut sekä tietyn perusmäärän paineilmaa. Jos paineilmaa toimitetaan yli tämän perusmäärän, veloitetaan siitä sopimuksessa sovittu lisähinta. Tarkka mittaus varmistaa, että laskutettu paineilmamäärä vastaa todellista kulutusta. 

Sigma Air Utility on ennen kaikkea siinä tapauksessa mielenkiintoinen paineilmatuotannon vaihtoehto, kun energiatehokkuutta halutaan nopeasti parantaa: tässä ulkoistaminen tarjoaa mallikkaan ratkaisun. 

Sigma Air Utility -sopimuksella ulkoistetun paineilmatuotannon tarjoamat säästömahdollisuudet vaihtelevat. Yrityksen siirtyessä sopimustoimitukseen sopimuskumppani yleensä asentaa täysin uuden paineilmajärjestelmän, jotta koko energiansäästöpotentiaali voidaan hyödyntää. Tosiasiallisesti saavutettavissa olevat alentuneet kustannukset riippuvat korvatusta laitteistosta; pysyvä säästö voi olla jopa yli 30 prosenttia.

12. 04 17 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
Sigma Air Utility

Sopimustoimituksessa paineilma-asema pysyy järjestelmätarjoajan omistuksessa. Asiakas maksaa vain tosiasiallisesti käyttämänsä paineilman.

Lataa kuva 1 (JPG, 353 KB)