Etähuolto parantaa kompressorien toimintavarmuutta ja taloudellisuutta

Useimmissa teollisissa käyttökohteissa paineilman saannin täytyy nykyisin olla aukotonta. Tämän vuoksi etähuollon merkitys kasvaa yhä enemmän myös paineilmatuotannossa. Tätä etädiagnoosin ja ennakoivan huollon yhdistelmää Kaeser tarjoaa asiakkailleen nimellä Sigma Tele Care.

Etähuolto
Sigma Tele Care on nykyaikaisen kompressoritekniikan ja tiedonvälityksen yhdistävä paineilma-asemien etähuoltopalvelu, joka tehostaa paineilman saatavuutta ja alentaa kustannuksia.

Kun tarkastellaan kompressoriaseman koko elinkaarta, ovat hankintakustannukset käyttökustannuksiin verrattuna toisarvoisia: investointikustannusten osuus on käytöstä ja kuormituksesta riippuen vain 10-20 %. Energiankulutuksen, huollon ja kunnossapidon osuus elinkaarikustannuksista on 80-90 %. Tämä oli Kaeserin lähtökohta etähuoltopalvelua kehitettäessä. Jokainen kompressori, joka on varustettu PC-pohjaisella Sigma Control -ohjauksella, voidaan kytkeä sekä suoraan että soveltuvan keskusohjausjärjestelmän kautta Kaeserin maailmanlaajuiseen tietoverkkoon. Valmistajan asiantuntijat voivat jatkuvasti tarkkailla käyttöprofiilia, ja analysoituaan ajankohtaisen paineilmatarpeen antaa ohjeet huoltohenkilökunnalle paineilma-aseman käyttöparametrien mukauttamiseksi muuttuneisiin olosuhteisiin. Näin kompressoreja voidaan aina käyttää energiankulutuksen kannalta edullisimmalla tuottoalueella. Jatkuva valvonta mahdollistaa ennakoivan huollon ja siten täsmällisen henkilöstö- ja materiaalisuunnittelun. Näin komponenttien käyttöikä voidaan täysin mitoin hyödyntää ja elinkaarikustannuksia alentaa.

Kaikki oleelliset käyttötiedot voidaan välittää valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan palvelukeskukselle, joka voi jatkuvasti valvoa kompressoriasemaa, vaikka se olisi maapallon toisella puolella. Tietoyhteyden kautta läsnä oleva huoltoteknikko voi tehdä täsmällisen diagnoosin ja esimerkiksi määritellä heti tarvittavat varaosat. Tämä samoin kuin välittyneen tiedon täsmällisyys ja ennaltaehkäisevät, koneen todellisia käyttöaikoja vastaavat huoltotoimenpiteet lyhentävät mahdollisia seisonta-aikoja.

Johdonmukainen seuraus tästä pitkälle kehitettyjen tuotteiden, maailmanlaajuisen tietoverkon, pätevien yhteistyökumppanien ja kustannusten optimointiin tähtäävän yritysfilosofian yhdistelmästä on etähuoltopalvelumme Sigma Tele Care, jonka mahdollisuus sisältyy kaikkiin Kaeserin tarjouksiin, olipa sitten kyse yksittäisistä kompressoreista tai täydellisistä paineilmajärjestelmistä.

Asiakkaan ja Kaeserin etähuoltokeskuksen huoltoasiantuntijat voivat esimerkiksi
Sigma CC -valvontakeskuksen (CC= Control Center) kautta päästä käsiksi tietoihin, jotka on tallennettu jokaisen Sigma Control -kompressoriohjauksen tapahtumatietomuistiin ja keskusohjauksen muistiin. Kaikkien käyttötietojen aukottoman rekisteröinnin ansiosta mahdollisten ongelmien syyt ovat helposti löydettävissä. Tämä säästää monta aikaa ja rahaa vievää käyntiä paikan päällä.

Näin voidaan esimerkiksi jäljittää painemuutoksia, kohdistaa paineilman kulutusarvot tietyihin ajankohtiin, tarkkailla kaikkien koneiden ajankohtaisia käyttölämpötiloja ja lämpötilakäyriä, tarkistaa yksittäisten kompressorien paine-erot ja todeta huolto-osien jäljellä oleva käyttöaika ennen seuraavaa huoltoa. Tämän lisäksi ovat kompressoriaseman käyttöastetta sekä kompressorien käynti-, kuormitus- ja kevennyskäyntiaikoja, osakuormitusta ja käyntitiloja koskevat tiedot koska tahansa käytettävissä.

18. 03 02 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
Etähuolto

Sigma Tele Care on nykyaikaisen kompressoritekniikan ja tiedonvälityksen yhdistävä paineilma-asemien etähuoltopalvelu, joka tehostaa paineilman saatavuutta ja alentaa kustannuksia.

Lataa kuva 1 (JPG, 223 KB)