Tulevaisuuden tekniikkaa: Matalapainetta 4.0

Puhaltimien älykäs ja helppo ohjaus: Sigma Air Manager 4.0 on ratkaisu puhallinasemien automatisointiin. Se varmistaa erinomaisen energiatehokkuuden, tuo kustannussäästöä ja mahdollistaa teollisuus 4.0 -sovellusten käytön.

Sigma Air Manager 4.0:n käyttöelementti
Sigma Air Manager 4.0 ei vain valvo ja ohjaa tehokkaasti kaikkia puhallinaseman komponentteja – sen kautta ne voidaan myös kytkeä teollisuus 4.0 -ympäristöön.

Sigma Air Manager 4.0 on puhallinaseman sydän ja avainteknologiaa käytettäessä tulevia teollisuus 4.0 -palveluja. Aseman keskeisenä äly-yksikkönä se ohjaa tehokkaasti yksittäisiä koneita ja mukauttaa tuoton optimaalisesti vaadittuun tilavuusvirtaprofiiliin. Se säätää kaikkia puhaltimia optimaalisesti saatuaan prosessinohjausjärjestelmältä halutun paine-eron. Päällekkäisyydet osakuormitusalueella kuuluvat näin ollen menneisyyteen yhtä lailla kuin yksittäisratkaisutkin. Keskitetty puhallinasema tuottaa paineilman kaikille sovelluksille. Se analysoi muutamassa sekunnissa käyttötiedot, simuloi eri toimintavaihtoehtoja ja valitsee näistä tehokkaimman. Lopputuloksena on erinomainen energiatehokkuus.

Aseman kaikki komponentit sovitetaan optimaalisesti yhteen, ja niitä ohjataan asiakkaan tarpeiden mukaan. Prosessitiedot kerätään, siirretään ja analysoidaan reaaliaikaisesti. Tulosten avulla mahdolliset häiriöt pyritään tunnistamaan ja eliminoimaan mahdollisimman ennakoivasti.

SAM 4.0:ssa on 30 käyttökieltä. Helppokäyttöiseltä 12 tuuman värilliseltä kosketusnäytöltä on heti tunnistettavissa, pysyykö järjestelmän energiankulutus "vihreällä alueella". Käyntitilat, paineprofiili, tuotto ja teho sekä huolto- ja mahdolliset häiriöilmoitukset niin siltä hetkeltä kuin takautuvastikin voidaan helposti tuoda näytölle ja analysoida. Tämä ei vaadi siirtymistä itse asemalle, vaan voidaan verkkoyhteyden ansiosta tehdä myös tietokoneella toimistosta tai muusta kohteesta käsin. Tämä antaa varmuutta, luo pohjan ennakoivalle kunnossapidolle ja mahdollistaa samalla ISO 50001 -standardin mukaisen energianhallintajärjestelmän noudattamisen.

Se on kaikki koneet yhdistävä pääohjausjärjestelmä, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia huolehtia puhaltimien ennakoivasta kunnossapidosta. Tähän asti huolto on tehty vasta aikataulutetun huolto-ohjelman mukaan tai korjaus ohjauksen annettua häiriöilmoituksen. SAM 4.0 mahdollistaa kunnossapitotoimenpiteiden käynnistämisen jo ennen häiriötilannetta. Näin voidaan välttää tuotannonkeskeytysten ja seurannaisvahinkojen aiheuttamat kustannukset.

Koneisiin integroidut anturit ja Sigma Control 2 -ohjaus kartoittavat prosessitiedot ja siirtävät ne heti Sigma Air Manager 4.0 -ohjausjärjestelmälle. Tiedot siirretään edelleen Kaeserin datakeskukseen ja analysoidaan siellä reaaliajassa. Käynti-ilmoitusten keskitetty valvonta ja käsittely tapahtuvat datakeskuksessa. Tarvittaessa käynnistetään vaadittavat ennakoivan kunnossapidon toimenpiteet.

Näin huolto ja mahdollinen korjaus voidaan tehdä juuri silloin, kun se on todella tarpeen. Tämä säästää sekä aikaa että kustannuksia ja varmistaa samalla puhaltimien käytettävyyden ja prosessien jatkuvuuden.

22. 01 18 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
Sigma Air Manager 4.0:n käyttöelementti

Sigma Air Manager 4.0 ei vain valvo ja ohjaa tehokkaasti kaikkia puhallinaseman komponentteja – sen kautta ne voidaan myös kytkeä teollisuus 4.0 -ympäristöön.

Lataa kuva 1 (JPG, 463 KB)