Älykäs kompressoriohjaus: Sigma Control 2

Uudella moduulikonseptilla Kaeser on tehnyt tästä teollisuus-PC:hen pohjautuvasta kompressorin sisäisestä ohjauksesta vieläkin monipuolisemman ja energiatehokkaamman.

Sigma Control
Kaeserin PC-pohjainen Sigma Control 2 -kompressoriohjaus takaa energiatehokkuuden, luotettavan käynnin ja huollon standardisoinnin. Sen moduulirakenne tekee siitä entistä monipuolisemman ja lisää kommunikointimahdollisuuksia.

Tämän saksalaisen järjestelmätarjoajan esitellessä Sigma Control -ohjauksensa 10 vuotta sitten oli "PC kompressorissa" uraa uurtava innovaatio. Teollisuus-PC:n integroiminen kompressorin vakiovarusteeksi mahdollisti paitsi kompressorin taloudellisen ohjaamisen myös yksittäisten laitteiden verkottamisen sekä keskenään että paineilmatuotannon hallintajärjestelmien kanssa. Tämä loi perustan paineilmatuotannon kokonaisvaltaiselle tarkastelulle ja sitä kautta edellytykset johdonmukaiselle ja kestävälle energiatehokkuuden optimoinnille ja kompleksisten paineilmajärjestelmien toimintavarmuudelle.


Monipuoliset kommunikointiominaisuudet

Sigma Controlille oli jo alun alkaen tunnusomaista erinomainen energiatehokkuus ja sujuva kommunikointi sekä kompressorin sisällä että kompressorin ja pääohjausjärjestelmän välillä. Ohjauksen uusin versio – lyhyesti ja ytimekkäästi SC2 – jatkaa samaa linjaa. Kaeserin kehitystyön tuloksena ohjauksen käyttömahdollisuudet ovat entistä monipuolisemmat. Sigma Control 2 perustuu moduulirakenteeseen. Pääohjausyksikön ja erillisten tulo-/lähtömoduulien "työnjako" tekee Sigma Control 2:sta entistä huoltoystävällisemmän monipuolistaen samalla sen kommunikointiominaisuuksia.

Ohjauksella on myös oma web-palvelin, jonka ansiosta kompressoriin voidaan nyt olla yhteydessä suoraan intra- tai internetin kautta. Näin kompressorin asetuksia ja käyttötietoja voidaan esimerkiksi etähuollon yhteydessä tarkastella ja muuttaa miltä tahansa internet-selaimella varustetulta PC:ltä käsin ilman kalliita lisäohjelmistoja. Tämä yksinkertaistaa kompressorien käyttöä ja huoltoa mahdollistaen samalla taloudellisuuden ja energiatehokkuuden säännöllisen valvonnan.

Sigma Control 2:n ja kompressorin välinen sisäinen kommunikointi tapahtuu tulo-/lähtömoduulien (I/O-moduulien) kautta. Tulojen ja lähtöjen sekä potentiaalivapaiden koskettimien lukumäärä on tarkalleen mitoitettu eri kompressorisarjojen mukaan. Tällä monipuolisella konseptilla ohjaus kykenee luotettavasti vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.


Käyttäjäystävällisyys ennen kaikkea

Sigma Control 2 kommunikoi käyttäjänsä kanssa vähintään yhtä nopeasti ja tehokkaasti kuin kompressorinkin kanssa. Suurta käyttöpaneelia dominoi 256 x 128 kuvapisteen selväkielinen grafiikkanäyttö, joka koostuu kahdeksasta 30-merkkisestä rivistä. Mustavalkoisen harmaasävynäytön ja LED-taustavalaistuksen ansiosta luettavuus on optimaalinen. Yhdeksän valodiodia viestivät käyttöparametreistä ja -tiloista. Loogisilla kuvakkeilla varustetuilla kalvonäppäimillä käyttö on onnistuttu tekemään mahdollisimman "erehtymättömäksi".

Käyttöpaneeli kommunikoi suoraan Sigma Control 2:n pääohjausjärjestelmän kanssa. Neljä liitäntää mahdollistavat aktiivisen ja passiivisen kommunikoinnin

  1. kompressorin kanssa (I/O-väylä 1–6:lle I/O-moduulille),
  2. Sigma Frequency Control -taajuusmuuttajien kanssa. Tämä mahdollistaa portaattomasti nopeussäädettyjen moottorien käytön paitsi itse kompressoreissa myös tuulettimissa.
  3. internetin ja/tai PC-verkostojen kanssa (Ethernet-liitännän kautta, 10/100 MBit/s, RJ45)
  4. sekä asiakkaan keskusohjausjärjestelmien kanssa jälkikäteen liittimellä kytkettävän Profibus-, Modbus-, Profinet- tai Devicenet-kommunikaatiomoduulin kautta.


Kortit ja sirut

Kompressorien energiatehokkuuden pysyminen aina optimaalisella alueella edellyttää kaikkien käyttötilojen ja -parametrien aukotonta dokumentointia. Tämä tärkeä tehtävä helpottuu Sigma Control 2:ssa vakiona olevan tietojen tallennustoiminnon ansiosta. Tiedot löytyvät helposti ja ne voidaan siirtää PC:lle. SD-kortille varattu korttipaikka mahdollistaa salamannopean ja vaivattoman tiedonsiirron. Tätä korttipaikkaa voidaan myös käyttää SC2:n ohjelmistopäivityksiin. Päivitys käy käden käänteessä tallennettuina olevien käyttöasetusten luonnollisestikaan muuttumatta.

Tärkeä uudistus on myös Sigma Control 2 -ohjaukseen integroitu radiotaajuustunnistus (RFID – Radio Frequency Identification). Sen avulla sisäänkirjautuminen ohjauksen tietoihin on helppo rajata vain siihen oikeutetuille käyttäjille ja asiantuntevalle Kaeser-huollolle. Näin on helppo varmistaa, että vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää ohjausta tai muuttaa sen asetuksia. Tavoitteena on kehittää edelleen huollon standardisointia, varmistaa korkea laatustandardi ja taata huollon jatkuva laadunvarmistua.

Kaeser-ruuvikompressorien varustaminen uudella Sigma Control 2 -ohjauksella on alkanut. Vähitellen SC2 tulee olemaan vakiona kaikissa kompressorisarjoissa.

31. 03 11 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
Sigma Control

Kaeserin PC-pohjainen Sigma Control 2 -kompressoriohjaus takaa energiatehokkuuden, luotettavan käynnin ja huollon standardisoinnin. Sen moduulirakenne tekee siitä entistä monipuolisemman ja lisää kommunikointimahdollisuuksia.

Lataa kuva 1 (JPG, 988 KB)