Tutkitusti parasta asiakaspalvelua

Asiakaskunnan keskuudessa suoritetun asiakastyytyväisyysmittauksen tuloksia voidaan pitää tunnustuksena työstä, jota Kaeser on Suomessa tehnyt kohta 15 toimintavuotensa aikana.

Kompressorialan asiakaskunnan keskuudessa on tehty laaja, alan yleistä asiakastyytyväisyyttä mittaava kyselytutkimus *). Kyselyssä kartoitettuja osa-alueita olivat mm. luotettavuus yhteistyökumppanina, vastuunkanto tuotteista ja palveluista, kyky ratkaista kokonaisuuksia, ammattiosaaminen, tuotteiden laatu ja palvelun taso.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että Kaeser nousi kaikilla mittareilla mitattuna ylitse muiden toimittajien, sillä asiakaskunta antoi yritykselle jokaisella osa-alueella alan parhaan arvosanan.

Työssään Kaeserille on tärkeätä nähdä kokonaisuus ja paneutua asiakkaan erityistarpeisiin. Vain näin voidaan tarjota kokonaistaloudellisimmat ja asiakkaan tarpeita parhaiten vastaavat ratkaisut. Tätä varten yrityksellä on käytössään monia työkaluja, mm. paineilmatarpeen kartoittava ADA-analyysi sekä sillä saatujen tulosten analysoinnissa käytettävä KESS-energiansäästöjärjestelmä.

Kaeser ymmärtää palvelun tärkeyden myös toimituksen jälkeen. Siksi puolet henkilökunnasta työskentelee huollon piirissä.

Yrityksen myynti- ja huoltoverkosto kattaa koko maan. Asiakkaita palvellaan Vantaan pääkonttorin lisäksi omissa toimipisteissä Tampereella, Jyväskylässä, Joensuussa sekä Oulussa ja tämän lisäksi eri puolilla Suomea olevien yhteistyökumppanien kautta.

 

*) Tutkimuksen toimeksiantaja: Teknisen kaupan ja palveluiden yhdistyksen voimakonejaosto.

22. 12 09 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.