Kaeserin kanssa olette varmalla puolella

Kompressorilaitteet voivat häiritä muiden laitteiden käyntiä ja päinvastoin. Tämän vuoksi niiden on EMC-direktiivin ja Suomen kansallisen lainsäädännön mukaisesti oltava sähkömagneettisesti yhteensopivia. Kaeser-kompressorien käyttäjät voivat olla luottavaisin mielin, sillä kaikki Kaeser-tuotteet ovat EMC-testattuja.

EMC
Kaikkien Kaeser-tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus on testattu, ja ne on varustettu VDE:n myöntämällä EMC-tunnuksella. Se on osoituksena siitä, että tuotteemme täyttävät EMC-direktiivin asettamat vaatimukset.

Euroopan unionin EMC*-direktiiviä sovelletaan koneisiin ja laitteisiin, joiden sähköiset tai elektroniset osat saattavat häiritä muita laitteita tai koneita tai joiden toimintaan sellainen häiriö saattaa vaikuttaa. Kansallisella tasolla sähkömagneettista yhteensopivuutta käsitellään mm. sähköturvallisuuslaissa. EMC-standardeissa on esimerkiksi määritelty raja-arvot häiriöherkkyydelle, häiriösäteilylle ja vaikutukselle jänniteverkkoon. Lakisääteisten vaatimusten noudattamista valvotaan viranomaisten toimesta. Lisätietoja Suomen vastaavista viranomaisista antaa mm. Turvatekniikan keskus (TUKES). "Epäilyttävistä" laitteista ja koneista voidaan koska tahansa tehdä ilmoitus, jolloin viranomainen voi määrätä laitteen tarkastettavaksi. 

Kompressorilaitteista löytyy niin sähköisiä, elektronisia kuin mekaanisiakin järjestelmiä. Yhä useammat kompressorit varustetaan myös kierroslukua säätelevällä taajuusmuuttajalla. Nämä järjestelmät ovat alttiita häiriöille. Toisaalta ne myös itse voivat aiheuttaa häiriöitä. Jotta kompressori toimisi moitteettomasti, on sen täytettävä EMC-standardien asettamat vaatimukset. Paineilma-asemilta löytyy kuitenkin yhä edelleen monia järjestelmiä, joiden EMC-yhteensopivuutta ei ole tarkastettu lainkaan tai ei ainakaan riittävästi. Myöskään sellaiset laitteistot eivät vastaa määräyksiä, joissa yksi komponentti - esimerkiksi taajuusmuuttaja - on tarkastettu, mutta koko laitteistoa sen sijaan ei.
Kaikkien Kaeser-tuotteiden EMC-yhteensopivuuden tarkastaa ja dokumentoi saksalainen VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut (Offenbach).
Tämän lisäksi VDE tarkastaa säännöllisesti Kaeserin tuotantotilat. Tämän johdosta Kaeser on oikeutettu merkitsemään tuotteensa paitsi CE-tunnuksella myös VDE:n myöntämällä EMC-tunnuksella. Tämä tunnus vahvistaa, että tuote on tarkastettu EMC-määräysten mukaisesti ja täyttää kaikki asetetut vaatimukset.

*) Electromagnetic Compatibility

24. 11 04 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.

Artikkeliin liittyvät lataukset
EMC

Kaikkien Kaeser-tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus on testattu, ja ne on varustettu VDE:n myöntämällä EMC-tunnuksella. Se on osoituksena siitä, että tuotteemme täyttävät EMC-direktiivin asettamat vaatimukset.

Lataa kuva 1 (JPG, 1.23 MB)