Kaeser Kompressorit Oy muutti uusiin toimitiloihin

Vuosi 2007 on ollut Kaeserin Suomen-tytäryhtiölle muutosten aikaa: pitkään suunnitteilla ollut toimitilaprojekti saatiin keväällä onnelliseen päätökseen, ja myös kenttäorganisaatio on laajentunut.

Konsernijohtaja Thomas Kaeser, konsernin laatupäällikkö Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser ja Kaeser Kompressorit Oy:n toimitusjohtaja Krister Wennström vihkivät uudet toimitilat virallisesti käyttöön
Konsernijohtaja Thomas Kaeser, konsernin laatupäällikkö Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser ja Kaeser Kompressorit Oy:n toimitusjohtaja Krister Wennström vihkivät uudet toimitilat virallisesti käyttöön

Syksyllä 2005 Kaeser osti Vantaan Petikosta rakennustontin, jolle alettiin suunnitella tarpeita paremmin vastaavia toimitiloja. Uusien tilojen juhlallisia avajaisia vietettiin konsernijohtaja Thomas Kaeserin läsnäollessa syyskuun loppupuolella. Thomas Kaeser, joka johtaa tätä perinteikästä, liki 90 vuotta vanhaa perheyritystä jo kolmannessa polvessa, noudatti perinteitä myös avajaistilaisuudessa istuttamalla uuden rakennuksen pihalle jatkuvuutta ja pysyvyyttä symbolisoivan tammen. Hän myös virallisesti vihki uudet tilat käyttöön leikkaamalla korjaamo- ja varastotilan väliin kiinnitetyn keltaisen nauhan.

Uusien toimitilojen myötä Kaeser pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin. Logistiikkapuolella on erityisesti panostettu toimitusvarmuuteen mm. ottamalla käyttöön kaksi uutta hissityyppistä Kardex-varastoautomaattia, joiden avulla varaston koko 6,5 metrin vapaa kattokorkeus voidaan hyödyntää. Huoltotila on varustettu suurella pesutilalla sekä pakokaasujen poistojärjestelmällä, jolloin mm. dieselkäyttöisten Mobilair-vaunukompressoreiden huolto tehostuu.

Ympäristönäkökohtiin on panostettu myös uusissa toimitiloissa – noudattaahan Kaeser ISO-standardin mukaisen laatujärjestelmän lisäksi myös ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää. Kaeser suunnittelussaan aina panostanut kompressorien energiataloudellisuuteen, ja koko toiminta tähtääkin siihen, että asiakkaiden paineilmajärjestelmät pystyvät tuottamaan tarvittavan paineilmamäärän mahdollisimman vähän energiaa kuluttaen. Tällä tavoin Kaeser haluaa omalta osaltaan vaikuttaa hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen.

Ympäristönäkökohtien tärkeys näkyy myös uudessa toimitalossa, jossa on mm. oma jätehuone jätteiden lajittelua varten sekä erillinen öljyn varastointitila, joka ylittää yleisen öljyn varastoinnille asetetun vaatimustason.

Suuret koulutustilat tarjoavat erinomaiset edellytykset koulutus- ja asiakastilaisuuksien järjestämiseen. Uusien toimitilojen kokonaispinta-ala on 1650 m2, josta huolto- ja varastotilojen osuus on noin 1000 m2 ja konttoritilojen noin 600 m2.

Tämän vuoden aikana Kaeser on myös kehittänyt kenttäorganisaatiotaan perustamalla Tampereen toimipisteen lisäksi uudet huolto- ja myyntipisteet Ouluun ja Jyväskylään. Näin asiakkaille kyetään tarjoamaan entistä parempi ja kattavampi huoltopalvelu koko maassa.

Askel askeleelta kohti vankkaa markkina-asemaa

Kaeserin Suomen-tytäryhtiö perustettiin 12 vuotta sitten, vuonna 1995. Ensimmäiset kompressorit myytiin kesän 1995 aikana, ja samana vuonna yritys osallistui ensimmäisille messuille, minkä jälkeen toiminta varsinaisesti pääsi vauhtiin. Lyhyttä alkukautta lukuun ottamatta toimintaa on johdettu Vantaan Petikosta käsin, jossa edellisetkin toimitilat sijaitsivat.

Toiminta kehittyi nopeasti. Tietyillä alueilla yritys on jo saavuttanut markkinajohtajuuden ollen kokonaisuudessaankin yksi merkittävimmistä paineilmatoimittajista Suomessa.

Kaeser on tuonut uutena palvelumallina Suomeen mm. asiakkaan paineilmatarpeen kartoittavan ADA-analyysin sekä KESS-kustannuslaskelman, jonka avulla voidaan laskea asiakkaan paineilmajärjestelmässä piilevä energiasäästöpotentiaali.

Muita innovaatioita ovat mm. etävalvonnan mahdollistavat ja energiansäästöä tehostavat älykkäät Sigma Air Manager -ohjauskeskukset (SAM) sekä asiakkaiden tarpeisiin räätälöidyt järjestelmäratkaisut kuten esimerkiksi paineilmakontit. Yritys myös toi Suomeen uuden ajatusmallin paineilman ulkoistamisesta tarjoamansa Sigma Air Utility -palvelun muodossa. Ensimmäinen tällainen sopimus solmittiin lähes 7 vuotta sitten.

Myönteisen kehityksen siivittämänä Kaeser perusti tytäryhtiön Viroon vuonna 1999. Samana vuonna se myös sertifioitiin ISO 9002 -laatujärjestelmän mukaisesti, ja ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristösertifioinnin vuoro oli vuonna 2000.

Kaeser on toimintansa aikana johdonmukaisesti panostanut asemansa vakiinnuttamiseen ja jatkuvaan kehitykseen. Siitä ovat oivallisena esimerkkinä myös uudet korkeatasoiset toimitilat.

25. 10 07 , Vapaasti julkaistavissa. Pyydämme näytekappaleen julkaisusta.