Paineilmaseminaarit

Yrityksen tarpeet huomioivaa ammattiosaamista

Paineilma on yksi tärkeimmistä ja monipuolisimmista energianvälittäjistä eri tuotannonaloilla. Sen luotettava ja tehokas tuottaminen kulloinkin tarvittavan laatuisena on monimutkainen prosessi, jossa on monenlaisia haasteita.

Paineilman tehokas käyttö edellyttää, että yrityksen paineilmajärjestelmä nähdään kokonaisuutena. Osaamisen on oltava mahdollisimman laaja-alaista, jotta järjestelmän sisäiset vuorovaikutussuhteet ja sen linkittyminen tuotantoympäristöön kyetään arvioimaan oikein.

Yhdeksässä koulutusosiossa käsitellään muun muassa kompressorien ja jälkikäsittelykomponenttien oikeaa suunnittelua ja valintaa, säätö- ja ohjausmahdollisuuksia, ympäristökysymyksiä kuten turvallista lauhteenpoistoa ja -käsittelyä, energiatehokasta käyttöä ja lämmön talteenottoa sekä konkreettisia suosituksia suunnittelusta ja taloudellisuuslaskennasta.