Paineilmaseminaarit

Yrityksen tarpeet huomioivaa ammattiosaamista

Paineilman tehokas käyttö edellyttää, että yrityksen paineilmajärjestelmä nähdään kokonaisuutena. Osaamisen on oltava mahdollisimman laaja-alaista, jotta järjestelmän sisäiset vuorovaikutussuhteet ja sen linkittyminen tuotantoympäristöön kyetään arvioimaan oikein.

Seminaari on yhtä lailla hyödyllinen niin hankinnoista vastaaville, suunnittelijoille, energiajohtajille kuin kunnossapitohenkilöstöllekin.

Seminaarien sisältö

KAESER-paineilmaseminaarit