Paineilmasäiliön mitoitus

Valitse yksikkö

Erota desimaalit pisteellä! (Tuhatlukujen erotusmerkkejä ei käytetä.)

m³/min
min
bar
bar

* Kompressorin tuottamaa lisäilmaa ei ole huomioitu