Paineilmatarpeen kartoittava ADA-analyysi

Kustannusloukkujen ja säästömahdollisuuksien kartoittaminen

Paineilmatarpeen kartoittavalla ADA-analyysillä selvitämme laitteistonne tarkat kulutusprofiilit. Näin voimme määrittää todellisen paineilmatarpeen kaikissa käyttökohteissa ja eri kuormituksissa.

  • Paljastamme järjestelmän heikot kohdat.
  • Tunnistamme ylimitoitetut asennukset.
  • Luomme pohjan optimaalisen paineilma-aseman suunnittelun seuraavalle vaiheelle – energiansäästömahdollisuuksien laskennalle.

Siinä voidaan huomioida monenlaisia toimintaedellytyksiä riippumatta siitä, onko kyseessä uuden laitteiston suunnittelu vai nykyisen laitteiston tehokkuuden selvittäminen.

ADA – uudenaikaisimmat mittauslaitteet

Mittalaitteet
Nykyaikaisen tekniikan avulla on mahdollista luoda tarkkoja, tietokoneavusteisia analyysejä.

ADA-analyysin

Tehonotto
Kuinka paljon energiaa laitteisto todellisuudessa kuluttaa?

Paineilmatarpeen kartoittava ADA-analyysi lähikuvassa

ADA 2
Mittauslaite ADA-2

Asennamme vuokrattavan mittauslaitteen asiakkaan luokse kymmenen työpäivän ajaksi.

Optoerotin siirtää tiedot häiriöttömästi ADA-tietojenkeruulaitteeseen, johon kompressorien kuormitus- ja kevennyskäynnin kytkentäpisteet tallentuvat.

Tämä mittausmenetelmä soveltuu kaikille kompressoreille, myös nopeussäädetyille kompressoreille.

ADA-tietojenkeruulaite: tarkkoja tietoja vaivattomasti
ADA-tietojenkeruulaite

Paineilmajärjestelmän katselmus nykyaikaisten tietojenkeruulaitteiden avulla on vaivaton tapa saada kattavaa tietoa paineilmajärjestelmän taloudellisuudesta, sillä suoraa pääsyä verkostoon ei tarvita.

Paineilmakatselmus SIGMA AIR MANAGERin avulla
Paineilmakatselmus SIGMA AIR MANAGERin avulla

SIGMA AIR MANAGER -ohjausjärjestelmää voidaan täydentää SIGMA AIR CONTROL -visualisointiohjelmalla, jolla jokaiselta yksittäiseltä kompressorilta voidaan jatkuvasti mitata kevennys- ja kuormituskäynnin suoritusominaisuuksia, kuormitusastetta ja energiankulutusta.

Kaikkia paineilmatietoja voidaan tarkastella tavallisella tietokoneella verkkoselaimen kautta, ja ne palvelevat yritystä paineilmatuotannon pitkäaikaisseurannassa. Nämä tiedot mahdollistavat paineilmatuotannon todelliset järjestelmäkatselmukset.