Tarkastus tuo varmuutta

Kaeser-huoltoasentajan suorittamat tarkastukset antavat lisävarmuutta yrityksille, jotka huoltavat paineilmalaitteistonsa omatoimisesti. Tarkastuksen laajuus riippuu tuotteesta ja huoltovälin pituudesta.

Tarkastus: Pääsy RIFD-sirun avulla
Pääsy laitteistoon tapahtuu RFID-sirun avulla.
  • Tarkastuksen yhteydessä asentajamme tarkastaa kaikki toiminnan ja turvallisuuden kannalta keskeiset komponentit kompressoreissa ja jälkikäsittelylaitteissa.
  • Huoltotoimet dokumentoidaan aukottomasti, mikä lisää turvallisuutta. Näin voidaan varmistaa paineilma-aseman jatkuva toimintavarmuus ja turvallisuus.
  • Asiakas voi halutessaan irtisanoa tarkastussopimuksen koska tahansa.
  • kompressorien tarkastusaikataulu suunnitellaan yksilöllisesti käyttöolosuhteiden mukaan.

Työaika, matka- ja yöpymiskulut laskutetaan kertasummana.