Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Standardit ja lakisääteiset määräykset sitovat sekä KAESERia valmistajana että paineilmalaitteistojen käyttäjää. Näillä sivuilla kerromme yksityiskohtaisesti noudatettavista määräyksistä.

REACH

Näin Kaeser noudattaa REACH-asetusta – Euroopan parlamentin asetus 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista.

F-kaasuasetus

Annamme lisätietoa CFC-yhdisteitä sisältävien kylmälaitteiden käyttöä ja huoltoa koskevista määräyksistä.