Normikuution laskenta

Erota desimaalit pisteellä! (Tuhatlukujen erotusmerkkejä ei käytetä.)


Normitilavuutta laskettaessa lähtökohdaksi otetaan vakio-olosuhteet:

paine 101.325 kPa (760 torria) ja
DIN 1343: lämpötila 273.15 K (0 °C / 32 °F)
ISO 2533: lämpötila 288.15 K (15 °C / 59 °F)

DIN 1343:n mukaiset standardiolosuhteet

scf
kg
0 %
0 °C / 32 °F
101.325 kPa
14.696 psia

DIN 2533:n mukaiset standardiolosuhteet

scf
kg
0 %
15 °C / 59 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Reaaliarvot

ft³
%
kPa
mbar
psia
at
ilmak.
mm vesipatsas
torr
°C
K
°F
mbar(a)