F-kaasulaskin

paineilman jäähdytyskuivaimille (EU-direktiivin 517/2014 artiklan 4 (2a) mukaisia kiinteitä jäähdytyslaitteita)

Erota desimaalit pisteellä! (Tuhatlukujen erotusmerkkejä ei käytetä.)

Jäähdytyskuivaimenne
Huomautus: Kylmäaine ja täyttömäärä täytyy ilmoittaa kuivaimessa.
Pakollinen tiiviystarkastus
 
KAESERin suositus:
Uusien jäähdytyskuivainten valinta
Kylmäaineen saatavuus huoltoihin