REACH

REACH-asetus ja sen täytäntöönpano KAESERilla

EY-asetus 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) astui voimaan 1.7.2007. Tämä asetus koskee kaikkia

  • Valmistaja

  • käyttäjiä

  • maahantuojia

jotka valmistavat, käyttävät tai tuovat maahan kemikaaleja ja kemiallisia valmisteita. Se on voimassa Euroopan unionin alueella.

 

1.12.2010 lähtien on kaikkien kemiallisten aineiden, joita

  • valmistetaan

  • saatetaan markkinoille

  • tuodaan maahan

Euroopan unionin alueella yli 1 000 t/v, oltava rekisteröityjä.

 

Kaikki KAESER KOMPRESSOREN -yhtiön tuotteiden sisältämät aineet, joita REACH-asetus koskee, on rekisteröity määräaikaan mennessä.

Asetus löytyy EU:n kaikilla virallisilla kielillä seuraavasta osoitteesta: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

Coburg, 13. joulukuuta 2010

 

Nämä tiedot ovat saatavana kaikilla EU-kielillä PDF-tiedostona, jonka voi ladata Lataukset-osiosta.