Paineen putoaminen putkistossa

Valitse yksikkö

Erota desimaalit pisteellä! (Tuhatlukujen erotusmerkkejä ei käytetä.)

Paineen putoaminen

m³/min
m
bar
mm
bar

Putkiston nimellispituus saadaan selville, kun suorat putkimetrit ja asennusosien vastaavat pituudet lasketaan yhteen.
Oheinen ohjelma antaa viitearvot asennusosien vastaavista pituuksista. Karkea oletusarvo saadaan myös kertomalla suorat putkimetrit kertoimella 1,6.
Laskelma pätee sileille putkille.

Ekvivalentti putken pituus

 
   
1.5
0.3
0.4
0.5
1.5
5
0.3
2
0.5
    m